Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02A Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH02A Cienco 5 Thanh Hà  khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 13/01/2019

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH02A 3 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% 25 12,66 1.039,39
HH02A 9 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 12 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 15 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 16 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 18 18 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 12 22 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 12A 22 82,07 Đông ô góc Tây 12,36 60% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02A 4 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% 25 11,64 939,56
HH02A 6 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 9 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% 40 11,83 954,56
HH02A 11 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 12 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% 40 11,83 954,56
HH02A 16 2 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 9 8 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% 25 11,64 939,56
HH02A 11 8 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 12 8 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 14 8 80,72 Tây ô góc Đông 11,33 60% 20 11,58 934,56
                     
HH02A pent 4 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 60% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02A 7 28 73,81 Nam Bắc 11 60% 20 11,27 831,91
HH02A 12A 28 73,81 Nam Bắc 11 60% 20 11,27 831,91
HH02A 14 28 73,81 Nam Bắc 11 60% 20 11,27 831,91
HH02A 7 30 73,81 Nam Bắc 11 60% 20 11,27 831,91
HH02A 10 30 73,81 Nam Bắc 11 60% 20 11,27 831,91
HH02A 11 30 73,81 Nam Bắc 11 60% 20 11,27 831,91
                     
HH02A 3 20 69,92 Đông Tây 12 60% 20 12,29 859,04
HH02A 7 20 69,92 Đông Tây 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 9 20 69,92 Đông Tây 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 11 20 69,92 Đông Tây 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 12 20 69,92 Đông Tây 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 17 20 69,92 Đông Tây 12 60% 30 12,43 869,04
HH02A 18 20 69,92 Đông Tây 12 60% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02A 7 10 68,49 Bắc Nam 10,5 60% 15 10,72 734,15
HH02A 12 10 68,49 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,87 744,15
HH02A 7 16 68,49 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,87 744,15
HH02A 10 16 68,49 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,87 744,15
HH02A 11 16 68,49 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,87 744,15
HH02A 12 16 68,49 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,87 744,15
HH02A 14 16 68,49 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,87 744,15
HH02A 15 16 68,49 Bắc Nam 10,5 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 18 16 68,49 Bắc Nam 10,5 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 5 24 68,49 Nam Bắc 11 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 7 24 68,49 Nam Bắc 11 60% 30 11,44 783,39
HH02A 12A 24 68,49 Nam Bắc 11 60% 20 11,29 773,39
HH02A 15 24 68,49 Nam Bắc 11 60% 35 11,51 788,39
HH02A 16 24 68,49 Nam Bắc 11 60% 35 11,51 788,39
HH02A 17 24 68,49 Nam Bắc 11 60% 20 11,29 773,39
HH02A 4 34 68,49 Nam Bắc 11 60% 20 11,29 773,39
HH02A 6 34 68,49 Nam Bắc 11 60% 25 11,37 778,39
HH02A 8 34 68,49 Nam Bắc 11 60% 40 11,58 793,39
HH02A 9 34 68,49 Nam Bắc 11 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 10 34 68,49 Nam Bắc 11 60% 25 11,37 778,39
HH02A 11 34 68,49 Nam Bắc 11 60% 25 11,37 778,39
                     
HH02A 2 26 63,19 Nam Bắc 11 60% 15 11,24 710,09
HH02A 7 26 63,19 Nam Bắc 11 60% 30 11,47 725,09
HH02A 14 26 63,19 Nam Bắc 11 60% 35 11,55 730,09
HH02A 3 32 63,19 Nam Bắc 11 60% 15 11,24 710,09
HH02A 5 32 63,19 Nam Bắc 11 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 8 32 63,19 Nam Bắc 11 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 10 32 63,19 Nam Bắc 11 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 14 32 63,19 Nam Bắc 11 60% 35 11,55 730,09
HH02A 15 32 63,19 Nam Bắc 11 60% 25 11,40 720,09
HH02A 18 32 63,19 Nam Bắc 11 60% 20 11,32 715,09
                     
HH02A 7 12 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 20 10,83 665,86
HH02A 5 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 20 10,83 665,86
HH02A 6 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
HH02A 7 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
HH02A 8 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
HH02A 9 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
HH02A 11 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
HH02A 12A 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
HH02A 14 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
HH02A 15 14 61,51 Bắc Nam 10,5 60% 25 10,91 670,86
                     
HH02A 19 6 56,59 Bắc Nam 10,5 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A 19 12 56,59 Bắc Nam 10,5 60% 15 10,77 609,20
HH02A 19 18 56,59 Nam Bắc 11 60% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH02A 6 4 47,86 Tây Đông 11 60% 35 11,73 561,46
HH02A 10 4 47,86 Tây Đông 11 60% 25 11,52 551,46
HH02A 15 4 47,86 Tây Đông 11 60% 25 11,52 551,46
HH02A 17 4 47,86 Tây Đông 11 60% 25 11,52 551,46
HH02A 5 6 47,86 Tây Đông 11 60% 30 11,63 556,46
HH02A 14 6 47,86 Tây Đông 11 60% 25 11,52 551,46
HH02A 16 6 47,86 Tây Đông 11 60% 25 11,52 551,46
HH02A 17 6 47,86 Tây Đông 11 60% 25 11,52 551,46
                     
HH02A kiot 40 55,01 -- Góc Đông Nam 36,05 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A kiot 38 56,98 -- Đông 30 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A kiot 34 42,04 -- Đông 30 60% TT Liên hệ Liên hệ
HH02A kiot 50 35,89 -- Nam 36,05 60% TT Liên hệ Liên hệ
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02D Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02C Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02B Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02A Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019
Ưu điểm của B2.1 HH02 Thanh Hà Cienco 5
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/10/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn 802 cc Thanh Hà Mường Thanh tổng 930tr thiết kế đẹp nhất giá rẻ nhất thị trường 80 (m2) 11Triệu/m2 14/01/2019 Hà Nội
Thật 100% căn 3 phòng ngủ cc Thanh Hà Mường Thanh tổng 930tr thiết kế cực đẹp 80 (m2) 11Triệu/m2 18/12/2018 Hà Nội
Chung Cư B2.1 HH02 Thanh Hà Mường Thanh 10,5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 21/11/2018 Hà Nội
Bán căn hộ Thanh Hà Mường thanh 61m2- giá 10.5 tr/m2 rẻ nhất hà nội 60 (m2) 10Triệu/m2 20/11/2018 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư Thanh Hà Mường Thanh 200 triệu là có nhà Hà Nội- mua ngay gọi 0986.388.345 60 (m2) 630Triệu 20/11/2018 Hà Nội
chung cư thanh hà mường thanh...giá cả hợp lý cho từng hộ gia đinh 0 (m2) Thỏa thuận 14/11/2018 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư B2.1 HH02, HH03 Thanh Hà. Gía cực tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 05/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ view hồ CHung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 15/10/2018 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư B1.3 HH03C. Hướng đông nam view hồ. GIá rẻ! 0 (m2) Thỏa thuận 14/10/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH02, HH03 Thanh Hà. Gía gốc từ 10.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/01/2019 Hà Nội
Bán căn góc B1.3 HH03 Chung cư Thanh Hà. Gía chênh rẻ! Hỗ trợ vay vốn! 0 (m2) Thỏa thuận 15/09/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1808 B1.3 HH03C Thanh Hà. Diện tích 46.55m2. Tổng hơn 600tr 0 (m2) Thỏa thuận 03/10/2018 Hà Nội
Phân phối Liền kề, Biệt thự Thanh Hà Hà Đông. Nhiều nguồn hàng chính chủ Cty. Gía tốt 0 (m2) Thỏa thuận 03/10/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 12/07/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 29192
Lượng truy cập: 53807429
ĐẦU TRANG